Γιορτές και Εκδηλώσεις

United-Kingdom1 You can read this page in English

Οι εκδηλώσεις του σχολείου, εθνικές γιορτές και επέτειοι, γιορτή λήξης του σχολικού έτους κλπ., βασίζονται στην λογική ότι τα παιδιά θα πρέπει να εμπλέκονται δημιουργικά στις διαδικασίες τους μέσα από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και βιώματα.
Συγκεκριμένα, οι εθνικές γιορτές στηρίζονται σε σχέδια εργασίας που προσπαθούν να προσεγγίσουν το ιστορικό γεγονός μέσα από μία συστηματική έρευνα των πηγών αλλά και μέσω επιτόπιων παρατηρήσεων, όποτε αυτό είναι εφικτό, σε χώρους ιστορικής μνήμης. Στόχος μας στην προσέγγιση αυτή είναι να αναπτύξουν τα παιδιά τη δυνατότητα να διερευνούν την ιστορική συγκυρία, να κάνουν συγκρίσεις με το παρόν, να αναπτύξουν ενεργητική στάση απέναντι στις κοινωνικές διεκδικήσεις για δημοκρατία, ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη.
Οι γιορτές στο τέλος της σχολικής χρονιάς στηρίζονται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας στο οποίο εμπλέκεται και συμμετέχει όλο το σχολείο. Θέματα ενδεικτικά που αποτέλεσαν αντικείμενο των συγκεκριμένων γιορτών ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού, η μετανάστευση, τα παραμύθια και τα παιχνίδια από τις πατρίδες των παιδιών, η φιλαναγνωσία και το βιβλίο, η ποίηση και η μουσική κλπ.
Επιλέγοντας από την αριστερή στήλη μπορείτε να διαβάσετε αρθρογραφία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για τις εθνικές γιορτές καθώς και πρόσφατες καταγραφές από τις γιορτές που έγιναν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2017-2018.

Παρακάτω μπορείτε επίσης να δείτε κάποιες φωτογραφίες από γιορτές και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας τα προηγούμενα χρόνια.

  

  • εικόνες από εθνικές γιορτές

  

  • εικόνες από γιορτές λήξης σχολικού έτους