Δημοσιεύσεις

United-Kingdom1 You can read this page in English

Συγκεντρώσαμε όλα τα άρθρα και τις δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιήσει δάσκαλοι και δασκάλες του σχολείου μας σε εκπαιδευτικά/επιστημονικά περιοδικά, με ποικίλη θεματoλογία που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το 132ο Δημοτικό Σχολείο προσεγγίζει και αφουγκράζεται την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επίσης στην αριστερή στήλη θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δύο βιβλία που έχουν γραφτεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για το σχολείο μας.