Βιβλία από παιδιά

Η δημιουργία βιβλίων από τα παιδιά αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γι' αυτά αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στη συναισθηματική και στη γνωστική τους ανάπτυξη.

Από την αριστερή στήλη μπορείτε να επιλέξετε και να διαβάσετε τα βιβλία που κατασκεύασαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου (κείμενα και εικόνες), καθώς και να δείτε φωτογραφίες από τα εργαστήρια δημιουργίας αυτών των βιβλίων.