Εργαστήρια κινηματογράφου

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για αρκετά χρόνια έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τον κινηματογράφο για παιδιά. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, με την υποστήριξή τους, δημιουργήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας αρκετές ταινίες. Μάλιστα κάποιες από αυτές διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες που απεικονίζουν τη διαδικασία με την οποία τα ίδια τα παιδιά δημιουργούν ταινίες μέσα από ερεθίσματα που τους δίνουν οι προσωπικές τους εμπειρίες και αναζητήσεις, η καθημερινότητα του σχολείου αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Μπορείτε επίσης να δείτε τις ίδιες τις ταινίες επιλέγοντας "ΤΑΙΝΙΕΣ" από την μπάρα του βασικού μενού της ιστοσελίδας μας.

Τέλος, επιλέγοντας από την αριστερή στήλη του μενού "Το παιδί και η Χελιδόνα" μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες και να δείτε πλούσιο υλικό σχετικό με την πρώτη ταινία που δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες του 132 κατά το σχολικό έτος 2001-2002.