Εκπαιδευτικό Υλικό

United-Kingdom1 You can read this page in English

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να δείτε εκπαιδευτικό υλικό (αριστερή στήλη), το οποίο προέκυψε από εκπαιδευτικά προγράμματα που εφάρμοσαν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.
Σκοπός της ανάρτησης του συγκεκριμένου υλικού είναι, μέσα από την παρουσίαση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και περιεχόμενο για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, να μοιραστούμε με τους/τις συναδέλφους μας και τους γονείς τις ιδέες και τις αντίληψεις μας μέσω των οποίων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την εκπαιδευτική πράξη.