Εφημερίδες - Περιοδικά με την Παιδαγωγική ΦΡΕΝΕ(Freinet)

Στην κατηγορία αυτή εμπεριέχονται τα σχολικά έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) των μαθητών/τριών (τα οποία μπορείτε να επιλέξετε από την αριστερή στήλη του μενού) που προέκυψαν από τις τάξεις, ακολουθώντας την προσέγγιση του προγράμματος Φρενέ που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε την αποτίμηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής και πρακτικής του προγράμματος Φρενέ από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.