Απογευματινές δραστηριότητες

United-Kingdom1 You can read this page in English

Στο σχολείο μας κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργούν, με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων, απογευματινές δραστηριότητες με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου και άλλων εκπαιδευτικών που προσφέρουν εθελοντικά στην προσπάθεια μας. Για το σχολικό έτος 2017-2018 λειτουργούν τα εξής τμήματα:

1. Τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες – πρόσφυγες (αρχαρίων και προχωρημένων)

2. Ενισχυτική διδασκαλία για πρόσφυγες μαθητές.

3. Διδασκαλία Τουρκικής γλώσσας.

4. Δημιουργική απασχόληση παιδιών κατά τις ώρες λειτουργίας των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

5. Δανειστική βιβλιοθήκη και παιχνιοθήκη.

6. Αφηγήσεις παραμυθιών.

Επίσης, το σχολείο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων μέσα από το οποίο αναπτύσσονται και επιπρόσθετες δραστηριότητες. Β. σχετικά: http://www.athensopenschools.gr/el/draseis/oles-oi-draseis/?s=34

Όλες οι δραστηριότητες προσφέρονται δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν σ' αυτές ενήλικες και παιδιά από την ευρύτερη κοινότητα.