Αγωγή Υγείας

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Από την αριστερή στήλη μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σπουδαιότερα προγράμματα Αγωγής Υγείας που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας.