Επιλέγοντας από την αριστερή στήλη, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας, τόσο στο παρελθόν όσο και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.